O mnie

Nazywam się Karolina Mobbs. Tytuł Magistra Psychologii otrzymałam na wydziale Psychology in English, na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Warszawie. Ukończyłam także szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w modalności grupowej i indywidualnej i jestem w trakcie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty. Ponadto jestem w trakcie szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej par w Tavistock Trust w Londynie oraz psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym w WPF Therapy, gdzie aktualnie pracuję z klientem indywidualnym.

Dodatkowo ukończyłam szkolenie z Mentalization Based Therapy w Instytucie Anny Freud oraz szkolenie podstawowe z psychoterapii par w Tavistock Relationships w Londynie.

Początki mojej kariery sięgają pracy wolontariusza w Ośrodku Pomocy Rodzinie ASLAN w Warszawie, gdzie miałam możliwość zdobywać doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi (młodzież, młodzi dorośli) zarówno w modalności grupowej jak i indywidualnej. Ten fascynujący okres w moim rozwoju osobistym zapewnił mi solidne podstawy do wykonywania zawodu terapeuty. Zdobyłam w tym czasie umiejętności prowadzenia warsztatów psychologicznych, prowadzenie grup socjoterapeutycznych oraz zyskałam spojrzenie na trudności psychologiczne jednostki z punktu widzenia podejścia systemowego.

Moja dewiza życiowa brzmi: „Otwórz się na zmiany”.  Samo słowo zmiany budzi u wielu poczucie zagrożenia. Często obawiamy się w życiu zmian, nawet jeśli są wynikiem naszych misternych planów, chociaż są one nieodłączną częścią naszej rzeczywistości, która to nierzadko testuje granice ludzkiej tolerancji. Zmiany wymagają od człowieka mobilizacji zasobów w celu przetrwania. Ponadto każda nowa sytuacja,  wiąże się ze strata, ze stratą czegoś co było, co przeminęło wraz ze zmianą. Jednocześnie zmiana niesie ze sobą jakieś nowe możliwości. Świadomość zmiany, wiąże się z koniecznością przyjęcia nowej postawy wobec życia, co ma szczególnie znaczenie w przypadku osób przebywających na stale za granicom, dla ekspatów, do których pragnę skierować te słowa otuchy. Adaptacja w nowym środowisku to zawsze ogromne wyzwanie. Dodatkowo, przebywając za granicami kraju jesteśmy narażeni na poczucie izolacji, które ma niewątpliwie ujemny wpływ na subiektywne przeżycie własnego położenia. Stad psychoterapia jest dobrym sposobem na to żeby rozejrzeć się w swoim życiu za tym co trzeba pożegnać, jak niespełnione nadzieje po przyjeździe do innego kraju, oraz otworzyć się na nowe doświadczenie i dać się zaskoczyć przez życie, nawet w najtrudniejszych momentach.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe